מוות

יורד עם החום

שטויות כבר הכריזה מלחמה והיא מנצחת. הנה רק כמה דוגמאות רבות מספור כיצד חרא יכול להרוג.