פריצה

ההתרחשות חשפה סוג חדש של סוטה

התיאבון שלנו לסגת גבול פורנוגרפית הוא כבר לא לעור חשוף בטעות, אלא לטעות באנושות. אנחנו רוצים לדעת את המסגרת בה נמצאת האישה, את הסיפור מאחורי כל זריקה.