Hbo

כיצד מתמודדת סעודיה עם איום הטרור?

בפרק זה מהעונה השלישית, אנו לומדים כיצד בעל ברית ערבי של אמריקה מגן על עצמו מפני טרור, ונוסעים לאירופה לפגוש את הצעירים שרוצים להצטרף לדאעש.