רֵאָיוֹן

צ'רלי מרפי כועס על עידון העולם

צ'רלי עומד לערוך את סיור החומצה שלו דרך הבריכה לבריטניה. חשבתי שנתתי לו שיחה לפני שהוא עוזב את ארה'ב לדון בהקלרים, פרינס, אחיו אדי, ו'המלחמה 'הגוברת (מילתו) של העולם.