מכונות הצבעה בטקסס היו 'בעיה ידועה' במשך עשור

תמונה: תומאס פוקס-פול / גטי מכונות ההצבעה והתוכנה שלהם - ולא המצביעים - אשמים בקולות שעברו מבטו אורוק לטד קרוז (ולהיפך), אמר מומחה ל- Motherboard.
  • הנושא מביא להחלפת הצבעות בעת הצבעה ב'הצבעה מפלגתית ישר '. תמונה: לאה מק'ילת    מכונות ההצבעה המדוברות. תמונה: הצבעה מאומתת